Leren met Loes

Diagnostiek & Advies

Social Media & Cyberpesten

We leven in een wereld vol verschillende media, die we qua ontwikkelingen nauwelijks kunnen bijhouden. Onze kinderen groeien op in een leefwereld met al deze verschillende media en lijken soms te verdwijnen in hun smartphone. Deze online, tweede leefwereld van kinderen is voor ouders en leerkrachten vaak niet grijpbaar. Wanneer je samen voor de TV zit, kun je nog bespreken wat je ziet, maar wat gebeurt er op social media? Ken je als ouder of leerkracht de tweede leefwereld van je kind of leerling? En welke vaardigheden vraagt dit van onze kinderen? Maar vooral: hoe kunnen wij hier als ouders het beste mee om gaan? 

Tijdens een ouderavond of teambijeenkomst Social Media & Cyberpesten ga ik in op bovenstaande vragen en is er ruimte voor eigen inbreng. Om een bijeenkomst op uw school te verzorgen, plannen we een afspraak in voor een intake en bekijken we samen waar de vragen en behoeften liggen om vervolgens een bijeenkomst in te plannen. 


Blogs Social Media

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan mijn blogs, die ik geschreven heb over dit onderwerp. 


Downloads

In deze geselecteerde brochures, gemaakt door MijnKindOnline, lees je meer over digitale privacy, goede apps en digitaal pesten.