Leren met Loes

Diagnostiek & Advies

Handelingsgerichte Diagnostiek       

Voor diagnostiek kom ik in overeenstemming met school, graag op de school van het kind, zodat we in een veilige omgeving aan de slag kunnen. Afhankelijk van de vraag en het doel van het onderzoek, kom ik voor één of twee dagdelen op school. Denk hierbij aan een intake met ouders, een observatie in de klas, een observatie in de pauze, testafnames en vraaggesprekken. Het doel van de onderzoeken is altijd, om er achter te komen wat de leerling en zijn of haar omgeving (leerkracht, ouders), nodig heeft om zich beter te kunnen ontwikkelen. 

Onderzoeksopzet

Wanneer u uw kind of leerling wilt aanmelden voor een onderzoek, vraag ik u om een vragenlijst in te vullen, zodat ik me zo goed mogelijk kan voorbereiden op het onderzoek. De ingevulde vragenlijst bespreken we tijdens de intake, die voorafgaand aan de onderzoeksdag plaatsvindt. Daarnaast is het fijn dat ook de leerkracht of de intern begeleider enkele vragen beantwoordt, over het leren en de ontwikkeling in de klassensituatie. Op die manier krijg ik een zo goed mogelijk beeld van uw kind en de situatie.

Onderzoeksmogelijkheden:

  • Intelligentie (WISC-V, SON-6-40, WPSSI, RAKIT-2, NIO, NSCCT)

  • Orthodidactisch onderzoek (lezen, spelling, rekenen)

  • Dyslexie (buiten de vergoedingsregeling)

  • Dyscalculie

  • Concentratie en Aandacht

  • Persoonlijkheid

  • Welbevinden en Zelfbeeld

  • Motivatie